Bryggprojekt


Bryggprojekt Stråvalla strand


231003 Se vår senaste fotodokumentation från bryggbygget.


-------------------------------------------------------------------------------------------------

230726 Se vår säkerhetsfilm om bryggan.


-------------------------------------------------------------------------------------------------

230221 Var med och bidra till den nya badbryggan!

Som vi har berättat finansieras bryggan med stöd av EU´s jordbruksfond, landsbygdsprogrammet och Lokalt Ledd Utveckling Halland. Därutöver har föreningen i samband med byggnation och förarbeten en kostnad på omkring 300 000 kr för projektet. Föreningen har öppnat för möjligheten att sponsra byggnationen för att garantera föreningen en ekonomisk stabilitet. Detta kommer att synliggöras på en sponsortavla vid badplatsen, i programblad och sociala medier.


Vill du vara med och bidra? Gör så här: Bidrag från privatperson 500 kr

Betala med swish 123 231 64 04 eller bankgiro 396-7874

Märk betalningen Bryggan och ditt Namn

Vill du bidra med en större summa så går det bra.

Läs mer om sponsring här.


Följ bygget på vår Facebook sida: Stråvalla Fritidsförening


-------------------------------------------------------------------------------------------------

230201 Byggstart!

Nu har entreprenören som ska bygga badbryggan på Stråvalla strand etablerat arbetsplatsen.


Den 2 mars 2021 skickade vi in ansökan till Lokalt Ledd Utveckling Halland om ekonomiskt stöd för att anlägga en badbrygga. Efter mycket arbete med ritningar, planer, kalkyler, beskrivningar och redogörelser varför vi vill bygga en brygga så fick vi slutligt besked om stöd den 18 oktober 2022. Och nu har vi äntligen entreprenören på plats för att påbörja arbetet.


----------------------------------------------------------------------------------------------

221205 I söndags, den 4 december efter glögg och lussebulle vid stranden, hölls information i Båtklubbens lokal om vårt stora bryggprojekt. För den som inte var med på informationen finns presentationen här.